Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy funkcjonuje od 1 września 1999 roku i jest jedyną tego typu szkołą na terenie gminy. Szkoła mieści się przy ulicy Nad Wodą 15. Jest częścią wielkiego kompleksu noszącego nazwę Centrum Edukacji Ekologicznej i Kształtowania Krajobrazu Historycznego.Obecnie uczy się tutaj 196 uczniów w 9 oddziałach. Uczy nas 23 nauczycieli. Uczniowie dojeżdżają tu z całej gminy. Najważniejszymi elementami kształcenia w naszej szkole są: regionalizm, ekologia i edukacja europejska, informatyka. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych - niemieckiego i angielskiego. Posiadamy dwadzieścia sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe, salę gimnastyczną, świetlicę. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych tj.: SKS, koło j.niemieckiego, koło matematyczne, koło chemiczne, koło biologiczne, koło polonistyczne, klub ekologiczny, klub europejski, redakcja gazetki "Nudy z Budy". Nasze gimnazjum ma za zadanie wyrównywanie szans nauczania wszystkich uczniów z naszej gminy.

Nauczyciele w naszej szkole:

Rigol Joanna - informatyka, doradztwo zawodowe, dyrektor
Lamber Joanna - matematyka, wicedyrektor
Przepiórkowska Grażyna - j. polski
Janas Ewa - j. polski, j. niemiecki
Browarska Mariola - j. polski, geografia
Waldemar Bednarek - matematyka, technika
Kilisz Ewelina - geografia, j.niemiecki
Jankowska Marta - j. angielski, pedagog
Kapłon Katarzyna - wychowanie fizyczne
Cembala Maciej - wychowanie fizyczne
Szczygieł Agnieszka/Ptak Bogumiła - biologia, ekologia
Baszuk Iwona - chemia
Szaradowska Katarzyna - fizyka, technika
Buczkowska Ewa - historia
Hibner Agnieszka - j. niemiecki, wychowanie fizyczne
Ulrich Dorota - j. niemiecki, WOS
Radzewicz Edyta - muzyka
Kowalik Elżbieta - religia, plastyka
Ks. Dąbrowski Mateusz - religia
Czachor Walentyna - WDŻ
Głazowska Izabela - j. angielski
Niewiadomska Bogumiła - świetlica
Niedworok Barbara - psycholog